Maltepe İcra Avukatı

Maltepe İcra Avukatı, Maltepe bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan borca dair uyuşmazlıkların çözümlenmesini amaçlamaktadır. Bu hukuk dalı ayrıca Medeni Usul Hukuku olarak bilinen yargılama usulü hukuk dalının da önemli bir uzantısıdır. Medeni Usul Hukuku’nun uygulandığı hukuki uyuşmazlıklarda borçlu, alacaklı ile arasındaki hukuki ilişkiden doğan borçlarını ifa edememektedir. Hukuki ilişkiden doğan hakkın sahibi olan alacaklı ise bu borcun yerine getirilmesi kapsamında yargıdan kendi lehine çıkacak kararı kullanarak İcra Müdürlükleri aracılığıyla hakkın tesisini sağlayabilecektir. İcra Müdürlükleri devlet eliyle hakkın gereğinin yerine getirilmesini sağlayan kurumlardandır.  İflas Hukuku ise; tüm alacaklıların borçlunun tüm mal varlığı üzerinden alacaklarını tahsil ettiği alandır. Her ne kadar İcra ve İflas hukuku beraber tek bir hukuki zemin gibi görülse de yukarıdan anlaşılabileceği üzere birbirlerinden farklılık göstermektedir.

İcra avukatları, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiyi değerlendirerek icra takibi başlatılmasından önce sözlü anlaşmayı denemekte, sözlü anlaşmanın karşılık bulamaması durumunda ise hukuki süreçleri başlatmaktadır. Bunun en açık görünümü icra takibinin başlatılmasıdır. Hakkı inkâr veya ihlal edilen kişi ve kişiler, haklarının korunması veya ihlalin bertaraf edilmesi amacıyla İcra ve İflas Hukuku nezdinde yetkili ve görevli yargı mercilerine başvurabilecektir. Avukatlar, alacaklı ya da borçlu tarafından vekaletname yoluyla görevlendirilmek suretiyle İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin tüm hukuki süreçleri takip edebilecektir. İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin süreçlerin en doğru şekilde ve titizlikle ilerleyebilmesi için alanında yetkin ve deneyimli kişilerden danışmanlık almak en doğru tercih olacaktır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Maltepe İcra avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Maltepe İcra Avukatının Görevleri

İcra avukatlarının İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin süreçleri yürütebilmesi için uzlaşmacı ve ikna kabiliyetinin yüksek olması, olumlu tutumda davranması ve avukatlık meslek etiğine uygun davranması gerekmektedir. İcra takibine ilişkin hukuki süreçler içerisinde birçok farklı küçük süreci de içermektedir. İcra takibinin başlatılmasını ve takibin kesinleşmesini takiben borcun tahsili için borçlunun malvarlığına haciz konması gerekmektedir. Haciz ve satış süreçleri de dahil olmak üzere icra takibine ilişkin tüm süreçler uzun sürebilmektedir. Sürecin doğru yürütülebilmesi adına alacaklı ya da borçlu tarafından vekaletname yoluyla yetkilendirilen ve görevlendirilen avukatların süreci tüm detayları sıkıca takip etmesi gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında yukarıda belirttiğimiz hizmetlere ek olarak;

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İtirazın kaldırılması davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
  • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,

Hizmetlerini de sunmaktayız.

Yukarıda Maltepe İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Maltepe bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra