Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Kiracı evden nasıl çıkarılır makalemizde kiracı tahliye nedenlerinin hepsine açıklayıcı bir biçimde teker teker değindik. Zamanı olmayanlar için kiracıyı çıkarma yollarını özet olarak başlarda da belirtiyoruz. Ancak tabii ki prosedür ve mühim detaylar içermesi sebebi ile kesinlikle makalenin tamamının okunmasını öneriyoruz. Aşağıda bahsettiğimiz kiracıyı çıkarma hallerini genel hatlarıyla özetleyecek olursak bu sebepler şöyle olacaktır;

 • Kiralanan taşınmazda minimum 1+10 senedir ikamet eden kiracıya karşı tahliye davası açılabilir.
 • Kiralayan ferdin ve bakmakla mükellef olduğu yakınlarının gereksinimleri sebebiyle taşınmazın tahliyesi davası açılabilir.
 • Kiralanan taşınmazda yapılacak tadilat sebebiyle tahliye olası olabilir.
 • Kiracıdan alınacak ve kiralayana tahliye hakkı veren bir taahhütname aracılığı ile tahliye yapılabilir.
 • Kiracı kirayı ödenmezse aynı kira yılı içinde iki haklı uyarı ihtar gönderilerek kiracının çıkarılması mümkündür.
 • Kiracı kirayı ödemezse tahliye talepli icra takibi ile kiracıya zaman tanınır ve zaman sonucunda ödenmemesi halinde icra hukuk mahkemesinde daha kısa devam eden bir tahliye davası açılabilir.
 • Kiracının ya da eşinin yakınlarda başka bir evinin olması ve kiraya verenin bu durumu sonradan öğrenmesi halinde yine tahliye davası açılabilir.
 • Kira ilişkisinin devamını çekilmez kılan mühim hallerin varlığı durumunda ise yine kiracının çıkarılması davası açılabilir.
 • Kiracı şayet itinalı (özenli) davranma yükümlülüğüne aykırı davranıyorsa yine tahliye mümkündür.
 • İflas eden kiracının verilen zaman içinde garanti göstermemesi halinde kiracıyı çıkarma mümkündür.

Kiracı Tahliyesi Nedir?

Kiracı evden nasıl çıkarılır sorusunun cevabını kiracı tahliyesi başlığı altında incelemek yerinde olacaktır. Kiralanan taşınmazdaki kiracının kanuni bir gerekçeye dayanarak taşınmazdan çıkarılmasına kiracı tahliyesi denir. Kiracıyı çıkarma muhtelif yollarla sağlanabilir. Tahliye taahhütnamesi, kiracı tahliyesi davası, tahliye talepli icra takip yolu vs. gibi muhtelif yollar mevcuttur. Kiracı evden nasıl çıkarılır sorusuna yanıt arayanlar için hazırladığımız bu makale tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Kiracı tahliyesi, tek bir usule ve tek bir nedene bağlı olarak meydana getirilen bir muamele değildir. Somut olayın değerlendirilerek en baştan ihtimalli biçimde hukuki yol çizilmelidir. Bu nedenle kiracı tahliyesi ile alakalı mevzularda ilkin avukata sormak önemlidir.

Kiracı evden nasıl çıkarılır diye soranlar; kiracıyı çıkarmanın en basit yolu diye bir şey maalesef ki yoktur. Normal şartlarda bir kiracı tahliyesi yöntemi bir vaka için en uygunu iken başka bir vaka için hak yitirilmesine yol açabilir. Kiracıyı çıkarmanın en basit yolu tespiti için ilk önce kiracının ne kadar süredir orada kaldığı, ödemelerini ne düzende yapmış olduğu ya da yapmadığı, kiraya verenin gereksinimleri, piyasa genel durumu vs. onlarca faktör değerlendirilerek kanunda kiracıyı çıkarma yolları olarak belirtilen hallerden en uygunu tespit edilmelidir. Yani somut vakaya nazaran değerlendirme yapılmalı ve bu muhakkak avukat yardımı alınarak yapılmalıdır. Aksi şekilde şahıs haklı iken haksız konuma düşerek zararını daha da dönülmez noktalara getirebilir.

Kiracı Tahliyesi Sebepleri

Öncelikle belirtmek icap eder ki kira sözleşmesi muayyen bir müddet için bile yapılmış olsa, bu sürenin bitmesi, kiracı tahliyesi için ehil bir sebep değildir. Yani kiracının bu süre sonunda kiralamış olduğu taşınmazdan kendi iradesi ile çıkmadığı sürece kira sözleşmesi yine eski şartlara sahip olarak uzatılmış olur. Bu nedenle kiraya verenin kiracıyı çıkarabilmesi için muayyen şartların oluşması icap eder. Kiracı evden nasıl çıkarılır makalemize bu sebepler ile devam edeceğiz.

 • On Yıllık Kiracı Tahliyesi

Kira sözleşmesinin belirsiz süreli olması, bunun sınırsızca kullanılması, ferdin iyelik hakkını engelleyecektir. Bu nedenle kanun kiracının süresinin dolduğu vakit çıkarılabilmesi imkanını 10 senelik şarta bağlamıştır. Kiracı toplamda 10 kez sözleşmeyi uzatmışsa kısaca ilk yıldan sonrasında 10 sene daha (kısaca 11 sene) oturmuşsa bu süreyi takip eden her yeni kira yılından 3 ay öncesinde kiracıya bildirimde bulunarak kiracısının evi ya da işyerini tahliye etmesini isteyebilir.

 • Kiracı Tahliye Davası

Kira sözleşmesinin bildirim kanalıyla sona eremeyip sadece mahkeme sonucu ile sona erdirilebileceği birtakım haller vardır. Bu hallerde kiracı tahliye davası açmak gerekecektir. Sulh hukuk mahkemelerinde bu davanın görülmesi mümkündür.

 • İhtiyaç Nedeniyle Kiracı Tahliyesi

Kiracı tahliye davası açılabilecek ilk hallerden birisi budur. Kiraya veren ferdin; kendine, eşine, üstsoyuna ya da altsoyuna ya da kanuni olarak bakmakla mükellef olduğu kişilere mesken sağlama ihtiyacı hasıl olursa kiracı tahliye davası açılarak kiracının tahliyesi sağlanabilir.

 • Tadilat Nedeniyle Kiracı Tahliyesi

Eğer kiralanan taşınmazın iç yapısına ilişkin bir inşa gerekiyorsa ya da esaslı bir biçimde onarılması, genişletilmesi, değiştirilmesi vs. gerekiyorsa yine kiracıyı çıkarma için dava açılabilir. Esaslı olmadığı sürece her istenildiği vakit gereksinim ya da tadilat gerekçeleri öne sürülerek kiracı çıkarılamaz. Kira sözleşmesinde öngörülen ya da o bölgede tane haline gelmiş kira sözleşmesi fesih dönemlerinden başlayarak 1 aylık zaman arasında davanın açılması gerekiyor.

 • Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Tahliye

Tahliye taahhütnamesi, kiracıdan alınan tek taraflı bir beyandır. Kiracı muayyen bir müddet sonra taşınmazı tahliye edeceğini bu biçimde beyan eder. Ancak tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için mühim şartlar vardır. Örneğin tahliye taahhütnamesi kiracıdan kira sözleşmesi yapılırken beraber alınmışsa bu geçersiz olur. Zira bu hallerde kiracının zorlanmış ve baskı altında tahliye taahhütnamesi vermiş olduğu varsayılır.

 • Kiranın Ödenmemesi Halinde İki Haklı İhtarla Tahliye

Kiracının kira bedelini ödememesinden dolayı tahliyesi mümkündür. Buna nazaran aynı kira yılı içinde iki kez kira bedelini ödemediği için yazılı olarak ihtarname gönderilen kiracıyı çıkarmak tahliye davası kanalıyla mümkündür. Burada ihtarnamelerin yazılı olarak gönderilmesi gereklidir. İki haklı uyarı gönderildikten sonrasında o kira yılının bitiminden itibaren 1 aylık zaman içinde kiracıyı çıkarma davası kısaca kiracı tahliye davası açılmalıdır.

 • Temerrüt Halinde Kiracı Tahliyesi (Tahliye Talepli İcra Takibi)

Kiracı evden nasıl çıkarılır sorusuna yanıt aradığımız makalemizde bir sebep olarak da temerrüt hali ele alınmıştır. Kiracı şayet bir kira bedelini ödememişse ya da bu kira bedeli olmak zorunda değil yan giderler (mesela ödenti bedeli) ödenmemişse kiracıya minimum 30 günlük zaman verilerek uyarı ihtar çekilir. Bu ihtarda şayet 30 günlük zaman içinde bedeli ödemezse sözleşmeyi feshedeceği yazılı olur. Bu durumda şayet tanınan zaman içinde karşılık ödenmezse sözleşmeyi feshederek kiracıyı çıkarmak olası hale gelir.

 • Önemli Sebepler Halinde Kiracı Tahliyesi

Eğer kiracı ile kiralayan içinde sözleşmenin devamını çekilmez kılan mühim sebepler ortaya çıkmışsa bu durumda her iki taraf da yasal fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Burada akla gelebilecek her türlü olağanüstü nitelikteki hal sayılabilir. Bu bakımdan kiracı evden nasıl çıkarılır sorusunun cevabı önemli sebeplerin varlığı da denebilir.

 • Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Halinde Kiracı Tahliyesi

Kiracının kiralanan taşınmazı özenle kullanmak, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmek ve taşınmaza olağan kullanım haricinde zarar vermemek ve benzeri biçimde borçları vardır. Eğer bu itina yükümlülüğüne uygun olarak davranmazsa kiracıya yine bir uyarı ile 30 günlük zaman tanınabilir.

 • İflas Eden Kiracının Tahliyesi

Kira sözleşmesi sürerken kiracı batkı ederse kiraya veren hemen hemen muaccel olmamış kısaca ileriki kira bedelleri için garanti verilmesini isteyebilir. İpotek ya da banka teminat mektubu gibi şeylerle kiracının garanti göstermesi istenebilir. Bu biçimde kiracı tarafınca garanti verilmezse kontrat hiçbir şekilde beklemeden doğrudan olarak feshedilebilir.

Kiracıyı Evden Çıkarmak

Esasen kiracı evden nasıl çıkarılır konusu işyerinden çıkarmaya nazaran daha yaygın olsa da sebepleri ve sürecin işleyişi bakımından kiracıyı işyerinden çıkarmaktan fazlaca bir farkı yoktur. Zira kanunda mevzuya ilişik belirlenen kurallar hem kiracıyı evden çıkarmak bununla beraber kiracıyı işyerinden çıkarmak için ortak düzenlenmiştir. Uygulanan hükümler ortak olsa da kiracıyı evden çıkarmak için uygulanan süreç niteliği gereği değişik sonuçlar doğurur. İşin içerisine komşuluk hukuku, ödenti, apartman genel kurallarına müsait davranma, mernis adresi vs. benzer biçimde yan meseleler de işin içerisine girer. Kısacası kiracı evden nasıl çıkarılır sorusunun cevabı nispeten kiracıyı işyerinden çıkarmaktan daha az kompleks bir süreç olduğu olacaktır.

Oretra