Kartal İcra Avukatı

Kartal İcra Avukatı, Kartal bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

Kartal icra avukatı alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki ilişki sonucu sözlü anlaşmanın sonuçsuz kaldığı durumlarda İcra ve İflas Hukuku’ndan doğabilecek hukuki süreçlerde danışmanlık sağlamaktadır. İcra avukatları bu hukuki süreçlerin yürütülmesinde alacaklı ya da borçlu tarafından vekaletname aracılığıyla yetkilendirilmekte ve görevlendirilmektedir. Sözlü iletişimin yetersiz kaldığı ve hukuki ilişkiden doğan borç hakkında anlaşma sağlanamadığı takdirde icra takibi süreci yürütülmektedir. Avukatlar bu kapsamda hakları inkâr veya ihlal edilen alacaklı ve borçluya haklarının tanınması ve ihlalinin engellenmesi hakkında hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Alacaklı ya da borçlu taraf bu alanda çalışan avukatlara başvurarak yetkili ve görevli yargı mercileri aracılığıyla haklarının yeniden tesis edilmesini sağlayabilmektedir. İcra ve İflas Hukuku’ndan alanında doğacak hukuki uyuşmazlıklar adına sürecin en doğru şekilde ve titizlikle ilerleyebilmesi için uzman kişilerden hukuki danışmanlık alınması alacaklı ya da borçlu taraf bakımından en doğru tercih olacaktır. Kartal icra avukatı bu kapsamda İcra ve İflas Hukuku alanında hizmet veren kişilerdendir.

İcra ve İflas Hukuku borcun tahsili kapsamında alacaklı ve borçlu taraflara hukuki süreçlerin yürütülmesinde yardım sağlamaktadır. Bu hukuk alanı ayrıca Medeni Usul Hukuku olarak bilinen yargılama usulünün de önemli bir uzantısıdır. Temelde birlikte değerlendirilseler de icra hukuku, alacaklının borcunu ödeyemeyen borçluya karşı devlet zoruyla borçlunun malvarlığı üzerinde işlem başlattığı ve borçlunun malvarlığının bir kısmının satılarak borcun ödendiği hukuki işlemler silsilesini kapsamaktadır. İflas Hukuku’nda ise borcunu ödeyemeyen gerçek ve tüzel kişinin kendisi borçlarının bir kısmından veya tamamından kurtulma talebinde bulunmaktadır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza yukarıda belirtilenler ve İcra ve İflas Hukuku’nun diğer konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Kartal İcra Avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca karşılanmaktadır.

Kartal İcra Avukatının Görevleri

İcra ve iflas avukatı, İcra ve İflas Hukuku alanında yetki ve görevi çerçevesinde hukuki süreçlerin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak siz danışanlarımıza yetkin ve deneyimli avukat kadromuz ile hizmet sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetler arasında;

  • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetleri hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İtirazın kaldırılması davasın açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,
  • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Alacaklının borçlu ile yapacağı görüşmeler sonucu borcun borçludan tahsil edilmemesi durumunda ilgili İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibinin başlatılması,
  • Dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,
  • Rehin ve ipotek malların paraya çevrilmesi

bulunmaktadır.

Yukarıda Kartal İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Kartal bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra