İdare Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, İdare Hukuku kapsamında bireylerin menfaatlerinin etkilendiği idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda aktif rol oynayıp bireylerin menfaatlerinin korunmasına ve geri kazanılmasında aktif rol alır. Hukuka aykırı olarak tesis edilen idari işlemlere iptal davası açıp bu uyuşmazlıkları sona erdirmekte ve hukuka aykırı durumun sona erdirilip müvekkillerin menfaatlerinin korunmasını sağlamaktadır. İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan ve maddi manevi zararların söz konusu olduğu durumlar için ise tam yargı davalarını açıp süreci sonlandırarak bireylerin uğramış oldukları zararların tazmin edilmesine yardımcı olur. Klasik anlamda birey idare ilişkisinin dışında kamu imtiyaz şartname ve sözleşmeleri ile idare tarafından yürütülen ihale süreçlerinde kişilerin maruz kaldıkları hukuka aykırılıkların giderilmesi için etkin hizmet vermektedir.

Oretra